Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Het Suikerhuisje kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Suikerhuisje, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Suikerhuisje verstrekt. Het Suikerhuisje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

WAAROM Het Suikerhuisje GEGEVENS NODIG HEEFT

Het Suikerhuisje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Het Suikerhuisje uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Het Suikerhuisje GEGEVENS BEWAART

Het Suikerhuisje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Het Suikerhuisje verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetsuikerhuisje.nl. Het Suikerhuisje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.